Het Team

Directie

Sandra Nederlof

Carolien van Duijn, waarnemend

Het team

Ondersteunend personeel 

Mirjam van den Berg, administratie

Jacqueline van der Hoek, facilitair medewerker


Zorgcoördinator 

Mariëlle Braat 


VVE-coach
Carolien van Duijn 

Annemiek van den Berg

Locatie Noordendijk:

Coaches onderbouwunit

Mirjam van Wijk-Mol - pedagogisch medewerker

Marieke Verburg - pedagogisch medewerker

Anna van der Hoog – leerkracht
Gerda Pels - leerkracht

Hilde van Elderen - leerkracht

Pamela Veth - onderwijsassistent


Coaches Middenbouw

Denise de Bruijn – leerkracht

Nikky van der Hout - leerkracht

Lisanne van der Tol - leerkracht

Esra Roggeveen – leerkracht in opleiding


Coaches Bovenbouw
Mirjam Ruiter - leerkracht

Angela van der Pol – leerkracht

Mariët Voorberg - leerkracht


Locatie Volkerakweg:

Coaches onderbouwunit

Linda Schenkel-Naaktgeboren - pedagogisch medewerker

Sanne van der Laak - pedagogisch medewerker

Willie Scheper - leerkracht

Wendy van Doorn - leerkracht

Chenanja van Immerzeel - leerkracht
Elsbeth Bonefaas - leerkracht 


Coaches middenbouwunit

Mariska van Wingerden - leerkracht
Marilou Kwakernaak – leerkracht

Daisy van den Eijk - leerkracht
Sascha van Veen - leerkracht in opleiding


Coaches bovenbouwunit

Marjolein de Graaff - leerkracht

Brenda Roza - leerkracht

Denise Schreuders - leerkrachtFuncties binnen het team

In alle units hebben de leerkrachten een rol als coach en mentor. In de onderbouwunit werken leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen. Verder is er een zorgcoördinator aanwezig en zijn er gymleerkrachten.

Scholing medewerkers en stagiaires

Scholing medewerkers 

Wij willen goed geschoold en gefaciliteerd zijn om de juiste zorg aan uw kind te kunnen geven. Er is individuele verdieping en er worden teamcursussen georganiseerd voor een gezamenlijke aanpak van bepaalde leer- en opvoedingsproblemen. Onze school is erop gericht om iedereen in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen.


Leerkrachten in opleiding en stagiaires 

Studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) brengen hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding en toezicht van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij verzorgt.

Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.

Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage moeten doen.


Vervanging leerkrachten

Vervanging leerkrachten/ coaches

Leerkrachten moeten soms vervangen worden vanwege ziekte of verlof. Binnen de stichting is er een invalpool waardoor de lesuitval tot een minimum wordt beperkt. Mocht de vervanging meerdere dagen betreffen, dan stellen wij u hier zo spoedig mogelijk van in kennis via ‘Schoudercom'. Slechts in het uiterste geval zullen onze leerlingen een dag thuis moeten blijven. We melden dit zo vroeg mogelijk en voor noodopvang zal, indien mogelijk, gezorgd worden. Leerlingen worden niet zonder bericht naar huis gestuurd.


Opvang tijdens studiedagen

Als er studiedagen zijn die gewoon gepland waren, zorgt u zelf voor opvang. Voor kinderen die al gebruik maken van de buitenschoolse opvang, is de buitenschoolse opvang ook tijdens de studiedagen geopend.

In geval van nood zoals een kapotte verwarming of een andere situatie die niet vooraf bekend was, zal per situatie bekeken worden of de BSO open moet of niet. Daarbij gaan we er vanuit dat ouders altijd eerst kijken wat zelf georganiseerd kan worden

Vertrouwenspersonen

Op onze school zijn een vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris aanwezig en via onze Stichting H³O beschikken we over een externe vertrouwenspersoon.

- Marielle Braat

- Carolien van Duijn

Elke ouder, kind of medewerker kan een beroep doen op één van de vertrouwenspersonen als ze problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie en/of mishandeling. Onderwerpen waar ze niet met iedereen over durven of willen praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk is. De vertrouwenspersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.