Inhoud

image

De school


Achtergrond, schoolgrootte, locatie, voorzieningen, schooltijden

image
image

Hier staan wij voor!


Visie, missie, onze belofte aan jou en veilige leeromgeving

image
image

Het team


Samenstelling team, aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersonen.

image
image

Aanbod en organisatie


Stichting H3O, peuter- en basisonderwijs, werkwijze, kerndoelen basisonderwijs en meer.

-

image
image

Zorg voor leerlingen


Alles over leerlingzorg. Van ons schoolondersteuningsprofiel tot het samenwerkingsverband. -

image
image

Ouderbetrokkenheid


Van Schoudercom tot OR/MR en vrijwillige ouderbijdrage.


image
image

Resultaten van ons onderwijs


Kwaliteitsontwikkeling, het leerlingvolgsysteem en rapportage, uitstroomgegevens en scores eindtoets.

image
image

Praktische informatie


Onder meer: aanmelden leerlingen, lunchen op school, protocollen, vakantie en meer.

-

image
image

Adressen en namen


Namen en adressen van contactpersonen en instanties.

-

image
image

Contact


Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan.


image
image

Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart van Dordrecht waar u de andere schoollocaties kunt vinden. --- -----

image