Peuters

Tot 16 uur spelen per week voor kinderen van 2 en 3 jaar. - 1000 Nieuwe woorden leren - Gezonde opvang - Doorgaande lijn naar de basisschool - Speelotheek & biblitotheek

Peuters leren bij ons 1000 nieuwe woorden voor hun vierde verjaardag, maken al kennis met het basisonderwijs door te spelen in de onderbouwunit, lunchen gezond en bewegen minimaal één keer per week in een beweegles. De peuteropvang, voorheen de peuterspeelzaal, van De Regenboog is een goede voorbereiding op de basisschool. Aansprekende thema's en ontwikkelingslijnen zijn de basis voor het dagelijkse aanbod.

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 

Wij bieden:

Gezonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

Al onze opvanglocaties zijn gevestigd in een basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij opvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

Opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

Hoe lang speelt uw kind bij de peuteropvang?

Tot 16 uur spelen per week! Ontdek de mogelijkheden.

Regulier aanbod Het reguliere aanbod is 8 uur spelen per week. Deze uren zijn verdeeld over twee ochtenden: maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag. Meer uren per week spelen is mogelijk tot een maximum van 16 uur.

VE indicatie aanbod Op De Regenboog kunnen peuters van 2.5 en ouder met een VE indicatie 16 uur spelen per week. Deze uren zijn als volgt verdeeld: maandag en donderdag de gehele dag en woensdagochtend of dinsdag en vrijdag de gehele dag en woensdagochtend.

De dag begint met de inloop waar ouders en peuters samen spelen. Een rustige overgang van thuis naar de peuterspeelzaal. De stoeltjes staan al in de kring, nog even zwaaien, een kus of knuffel en het liedje 'Goedemorgen allemaal...' begint. Na de ochtendkring waarin woordenschat centraal staat, spelen de peuters en kleuters met elkaar in de ruimtes van de onderbouw. Er is een ruim aanbod aan speel- en leermateriaal voor alle kinderen. Buitenspel is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Dit doen we dan ook twee keer per dag, net als vrij spel. Tijdens deze activiteiten begeleiden de pedagogisch medewerkers de peuters bij het maken van een ontwikkelingsstap. Peuters met een VE indicatie lunchen gezellig op de groep. Om 14.00 - 14.15 uur sluiten we de dag weer af. Tot morgen!

Voorschoolse educatie (VE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen 16 uur per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

Kennismaken en aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? Of wilt u eerst vrijblijvend een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op.

Direct inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.

Tarieven

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang op de website van Stichting H³O.

Naar Tarieven