Opvang: BSO / TMO / VSO

Op 4-jarige leeftijd gaan kinderen naar de basisschool, waar ze tot hun 12e gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang (BSO), voorschoolse opvang (VSO) en vakantie-BSO. Voor de opvang kunt u via Kindplanner uw kind direct inschrijven.


De GGD heeft de locaties voor BSO geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande linkjes bekijken. 


GGD-inspectierapporten BSO-locatie Noordendijk

GGD-inspectierapporten BSO-locatie Volkerakweg

}