Basisonderwijs in units

Kinderen leren en werken bij ons met elkaar in units en niet in traditionele jaargroepen. Een unit is verdeeld in drie ruimtes ter grootte van een lokaal, grenzend aan elkaar zonder tussendeuren. Iedere unit heeft de beschikking over eigen werkateliers. Er zijn per unit 2 à 3 leerkrachten aanwezig die de rol van zowel coach als mentor kunnen hebben. 


Schooltijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 uur – 14:15 uur

Woensdag: 8:30 uur – 12:30 uur


Meer over ons team, het aanbod, de resultaten en protocollen leest u in onze schoolgids.

Onderbouwunit

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers begeleiden gezamenlijk de peuters en kleuters in de onderbouwunit. Kinderen van 2 tot 7 spelen en werken samen. Dat is uniek en het werkt!

Middenbouwunit

De middenbouwunit is voor kinderen van groep 3, 4 en 5. 

Bovenbouwunit

De bovenbouwunit is voor kinderen van groep 6, 7 en 8.

Schoolvakanties

Voor een actueel overzicht van de schoolvakanties verwijzen wij u naar de website van onze stichting. Extra vrije dagen, zoals studiedagen van het team, worden doorgegeven via de jaarkalender. 

Deze krijgen ouders op school uitgereikt.

}