Basisonderwijs

Kindgericht onderwijs in units.

Een uniek onderwijsconcept!

Groeien op jouw niveau en tempo

Jezelf zijn, samen met anderen

Gericht op de maatschappij van de toekomst

Hier staan wij voor!

Op De Regenboog staat het kind centraal en mag je zijn wie je bent. Wij helpen jou te ontwikkelen, wij zien je, horen je, weten wat je talenten zijn, waar je in uitblinkt en wat je moeilijk vindt. Daar passen wij het onderwijsaanbod op aan. Zo werk je altijd op het niveau dat bij jou past. Wij gaan tot het uiterste om jou optimaal te laten ontwikkelen.

Kinderen groeien op hun eigen niveau en tempo. Onderwijs wordt bij ons gegeven in units, waardoor er volop mogelijkheden zijn voor onderwijs in de zone van naaste ontwikkeling van onze leerlingen. Vakspecialisten verzorgen dagelijks inspirerende workshops, kinderen leren actief door afwisselende werkvormen, leggen hun ontwikkeling vast in een portfolio en succeservaringen worden continu opgedaan.

Kinderen mogen op De Regenboog zichzelf zijn. Ze ontdekken waar ze goed in zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Onze coaches begeleiden hen hierbij.

Op IKC De Regenboog is een prettig pedagogisch klimaat. De basis om te ontwikkelen. Goed gedrag kun je leren! Hier besteden we dan ook veel aandacht aan: groepsvormende activiteiten, schoolbrede gedragsverwachtingen, veiligheidslessen, positieve benadering en het waarderen van goed gedrag.

Kinderen van nu gaan pas in 2087 met pensioen. Dat betekent dat zij gaan werken in de maatschappij van de toekomst. Een sterk veranderende maatschappij, waarin beroepen van nu ruimte hebben gemaakt voor nieuwe beroepen.

Wij bereiden ze hier op voor door hen te laten ontwikkelen op hun eigen tempo, vaardigheden aan te leren en hun talenten te ontplooien, zodat je durft te zijn wie je bent en als wereldburger met je eigen kwaliteiten een steentje bijdraagt aan de de maatschappij van de toekomst.

Juf Brenda

“Ik probeer kinderen mee te geven dat iedereen bijzonder is en eigen kwaliteiten heeft.”

Onderwijs in units

Kinderen leren en werken bij ons met elkaar in een unit. Ontwikkelen op je eigen niveau en tempo, waarbij je jezelf kunt zijn samen met anderen!

Een goede rekenaar is niet per definitie goed in spelling. Iedereen is uniek en daardoor niet te vangen in gemiddelden. Zit je in groep 5, maar zijn de rekenopgave van dat leerjaar te makkelijk? Geen probleem! Op De Regenboog zit je dan in de middenbouwunit, maar volg je rekenen in de bovenbouw met leerlijn 6. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Onderwijs passend bij jouw ontwikkeling!

Gedurende de dag komen kinderen steeds terug in de thuishonken. De vaste stamgroep, waarmee de dag wordt geopend en afgesloten en waar wordt geluncht en gevierd.

Ontwikkeling leggen we vast in een portfolio. Een map vol successen, trotsmomenten en doelen die je behaald hebt. Drie keer per jaar is er een portfoliogesprek met kinderen, ouders/verzorgers en de coach.

Het resultaat: gelukkige kinderen met een optimale ontwikkeling!

Meer weten over De Regenboog?